Hvad er forskellen på et Aps og et A/S?

13 jun, 2024

Når man skal udleve iværksætterdrømmen om at starte sit eget selskab, skal man kende forskellen på et Aps og et A/S. Selvom selskabstyperne har fælles træk, er der forskel på om man vælger at stifte et Aps eller et A/S. Uanset hvilken type du vælger at starte, er det altid godt at kontakte en erhvervsadvokat, og få rådgivning om at stifte Aps eller A/S. Her i teksten vil vi give et overblik over hvad de forskellige selskabstyper indebærer.

At stifte et Aps

I et Aps, eller det man også kalder et anpartsselskab, er kravet at selskabets ledelse er på mindst et medlem. Dette har den fordel, at det er lettere at administrere, ligesom der kan tages effektive beslutninger, idet selskabet kan føres af en enkelt direktør og uden en bestyrelse.

For at stifte et Aps kræves der en mindre startkapital, som kun lyder på 40.000 kr., hvilket for nye iværksættere kan virke mere overskueligt. Aps har også den fordel, at der er færre dokumentationskrav – heriblandt færre rapport og knap så komplekse vedtægter.

At stifte et A/S

Et A/S er et aktieselskab, hvor kravene til ledelsen er noget større end i et Aps. Her er der et krav om mindst en direktør og en bestyrelse på minimum 3 personer, hvilket også har sine fordele idet man kan nå frem til veldiskuterede- og argumenterede beslutninger for selskabet. Ligeledes er startkapitalet højere her, og lyder på minimum 400.000 kr. At vælge et aktieselskab kan være med til at skabe en større troværdighed, og du får muligheden for at eksporterer varer og tjenester udlands. Ydermere får man ofte lettere ved at tage banklån med et A/S, grundet det større kapital og sikkerhed.

Det er essentielt at påpege at selskabstypen afhænger af de behov og mål, som du har for din virksomhed, hvilket gør det anbefalelsesværdigt at rådføre dig med en erhvervsadvokat.

Relaterede artikler

Du kunne også være interesseret i…