I Danmark findes en række forskellige selskabsformer, der hver især har deres karakteristika og fordele. Disse spænder fra enkeltmandsvirksomheder til større aktieselskaber, men fokus her vil være på overgangen fra et iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS). Iværksætterselskabet blev introduceret som en selskabsform for at gøre det mere tilgængeligt for iværksættere at starte en virksomhed med en lavere startkapital. Det var en populær valgmulighed for mange, da det kun krævede en startkapital på én krone. At skifte fra et IVS til et ApS medfører flere væsentlige fordele. For det første styrker det virksomhedens finansielle troværdighed. Et ApS kræver en minimumskapital på 40.000 kr., hvilket sender et signal til kunder, leverandører og investorer om, at virksomheden har en vis økonomisk substans og stabilitet.

For det andet indebærer etablering af et ApS en større grad af økonomisk sikkerhed for ejerne. I et anpartsselskab er ejernes personlige risiko begrænset til den investerede kapital, hvilket betyder, at personlige aktiver generelt er beskyttet, hvis virksomheden skulle løbe ind i finansielle vanskeligheder. Derudover kan overgangen til et ApS åbne op for nye finansieringsmuligheder. Med en større startkapital og en mere etableret selskabsstruktur kan virksomheden ofte opnå bedre betingelser ved optagelse af lån eller tiltrække eksterne investeringer. Samlet set er skridtet fra et IVS til et ApS en strategisk fordel, der kan være med til at positionere virksomheden stærkere økonomisk og samtidig skabe en solid platform for fremtidig vækst og udvikling. Selvom det kan virke udfordrende, er fordelene værd at stræbe efter i det lange løb.

OBS: Siden 2019 er IVS ikke længere en mulighed for nystartede virksomheder, og eksisterende IVS’er skulle overgå til ApS senest i 2021.

Hvad er et ApS?

Et ApS, eller anpartsselskab, er en af de mest almindelige selskabsformer i Danmark. Det er karakteriseret ved, at ejerne, også kaldet anpartshaverne, ikke personligt hæfter for selskabets forpligtelser. Det betyder, at hvis selskabet skulle løbe ind i økonomiske problemer, er anpartshavernes personlige formue generelt beskyttet. For at stifte et ApS kræves en minimumskapital på 40.000 kr. Denne kapitalkrav sikrer en vis økonomisk grundlag for virksomheden fra starten. Et ApS kan både ejes af enkeltpersoner og flere ejere.

Det giver en fleksibel ramme for små og mellemstore virksomheder, hvor man ønsker fordelene ved en selskabsform, men uden den fulde økonomiske risiko, der følger med den personlige hæftelse. Med andre ord, hvis man overvejer at starte en virksomhed, så kan man sagtens starte med en enkeltmandsvirksomhed og opgradere den løbende. Dette giver især mening hvis man er en enkeltperson, der sælger serviceydelser. Hvis man er flere der ønsker at starte en virksomhed, så er der flere fordele ved at vælge ApS fra starten.

Eksempler på ApS

Danmark er hjemsted for et væld af succesfulde anpartsselskaber, som har trivedes inden for en række forskellige industrier. Disse selskaber har formået at navigere på markedet med en kombination af innovation, kvalitetsprodukter eller -tjenester og en stærk forståelse for kundens behov. Profillageret.dk har markeret sig stærkt på markedet med deres omfattende sortiment af profiler og beslag til både private og erhvervslivet. Deres forpligtelse over for kvalitet og kundeservice har konsolideret deres position som en pålidelig leverandør og partner i byggebranchen.

Et andet succesfuldt ApS, Filterlageret.dk, har specialiseret sig i at levere et bredt udvalg af filtre til forskellige industrier. Deres succes skyldes ikke kun deres evne til at tilbyde skræddersyede løsninger, men også deres dybdegående tekniske ekspertise og engagement i at finde den mest kosteffektive løsning for deres kunder. Begge virksomheder illustrerer, hvordan ApS selskabsformen kan danne grundlag for blomstrende forretningssucces. Dette var blot to eksempler på nogle af de mange succesfulde ApS virksomheder der findes herhjemme.